Utmärkelser

Utmärkelser

En rad utmärkelser i form av författarpris har tilldelats mina böcker genom åren.Ätrans vattenråd


Motivering:


”För sitt värdefulla arbete med boken om Ätrans dalgång.


Motivering:


”Sven Larsson har med sitt stora historieintresse bidragit till att öka vår kunskap om Halland.

Hans forskarinsats och författarskap har gett oss den stora förmånen att ta del av 1600- och 1700-talets Halland.

Sven sprider sina kunskaper om Halland genom sina intressanta föreläsningar och leder studiecirklar om Hallands historia.”


Motivering:””För mångåriga insatser i hembygdsforskningens tjänst med att dokumentera och levandegöra halländska förhållanden i gången tid.”

Motivering:


"För boken ’När hallänningarna blev svenskar’. Verket fyller ett tomrum i den halländska historiebeskrivningen och skildrar, på grundval av en imponerande källforskning, lättläst och detaljerat den omvälvande epoken 1645-1720 då Halland bytte nationalitet och språk.”