Hem

Sven Larsson

Välkommen till
min hemsida

Låt mig få presentera mina böcker om gränslandets historia …

När hallänningarna blev svenskar

Halland blev svenskt 1645, men blev hallänningarna svenskar? Boken vill söka svaret på frågan.

När gränslandet fick fred

Halland fick efter århundraden av krig en permanent fred 1721. Boken redovisar och diskuterar den svåra återhämtningen.

Ätrans dalgång. Berättelsen om ett gränsland

Halland och Västergötland länkades samman via Ätradalen, som tidvis var en krigszon men framför allt öppnade för fredligt handelsutbyte.