Nya boken

Ätran, alltid närvarande och ändå ständigt förnyad i ett evigt kretslopp

ÄTRANS DALGÅNG.

BERÄTTELSEN OM ETT GRÄNSLAND.


Fyra kommuner täcker i dag större delen av Ätrans dalgång, från sydväst räknat Falkenberg, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn. De motsvarar i stort sett den geografiska utbredningen av de gamla häraderna Årstad/Faurås närmast havet, Redvägs härad längst upp och däremellan Kind.


Skogsbältet i Ätradalens mellersta del bildade under århundraden en riksgräns mellan Danmark och Sverige. Fortfarande går här en skiljelinje mellan landskapen Halland och Västergötland och mellan två administrativa regioner, Halland och Västra Götaland. Efterhand penetrerades de stora skogarna. Dalen blev en kommunikationsled mellan kusten och det inre av Västergötland, en omstridd sådan som under lång tid gjorde den till en krigszon. I ett längre perspektiv har ändå transportleden dominerats av fredlig handel, som bidragit till att undanröja politiska och administrativa hinder.


Ätrans vattendrag har i sig självt varit en naturlig gräns, främst i dess nedre del. Att ta sig över den strida strömmen var länge ett äventyr som krävde både mod och uppfinningsrikedom.


Den här boken, försedd med ett rikt bildmaterial, syftar till att genom en rad nedslag belysa hur olika stadier av strukturförändringar har avlöst varandra i Ätrans dalgång genom århundradena. Samtidigt kan man också se berättelsen om Ätradalen som ett exempel på de händelser och förändringar som även övriga halländska ådalar genomgått.INNEHÅLL


KAPITELRUBRIKER                                                                                   


Många bäckar små blir en stor å

 

Ätran frigör sig från Åsunden 


Ätrastigen 


Spår av människor


Spirande kungamakt och religionsbyte


Lokala maktstrukturer


Gränsskogarna genombryts 


Gränslandets hövdingar   


Härvägen


En riksgräns delar Ätradalen 

 

Gränskrigen 


Framflyttade positioner   


Öppna gränser i dalen


Flottningsleden 


En gränsöverskridande stordrift   

 

Riskfyllda arbeten 


Undret i dalen


Missväxt, proletarisering och migration 


Falkenberg från bondby till stad


Laxfisket


Vatten ger kraft   


Järnvägarna skapar nya samhällsmönster


Brukssamhället, länken mellan hantverk och industri


Svenljunga, köping och kommuncentrum


Mjöbäck, gläntan i skogen 


Ullared, knallehandeln blev lågprisland 


Ulricehamn under skiftande konjunkturer 


Brobyggande


En omstrukturerad gränsbygd


Hur mår Ätran?


Noter 

   

Källor och litteratur


Här hittar du några av de cirka 300 bilder och andra illustrationer som boken innehåller. Fotona är tagna av författaren, medan kartorna är ritade av Magnus Larsson, som också redigerat boken

SVEN LARSSON


Kontakt/Bokbeställning


Tel. 076-84 48 323


Email: sven@svenlarsson.se

Copyright. All Rights Reserved